گروه سلامت بیز از پیشنهادات ، انتقادات و شکایات شما در هر زمینه ای استقبال می کند به

همین منظور می توانید با شماره تلفن 09360492559 تماس بگیرید و یا فرم زیر را تکمیل

نمایید.

در صورتیکه مایل هستید جواب خود را در اسرع وقت و بصورت تلفنی بگیرید لطفا شماره تلفن خود را وارد کنید.