فروش محصولات شرکت دکتر بیز

Monthly Archives: اسفند 1398

دیابت و راههای پیشگیری و کنترل

    دیابت بیماری مزمنی که تا آخر عمربا فرد همراه است.سیر پیشرونده دارد.میزان مرگ و میر بالاست.میزان عوارض بالاست.تمام گروههای سنی را درگیرمی کند. تعریف دیابت : دیابت یک وضعیت جدی است که در آن قند خون(گلوکز) به میزان زیادی بالا میرود. گلوکز چیست؟ گلوکز قندی است. که بدن از آن به عنوان سوخت […]

قهوه های گانودرما و خواص درمانی آن

      تمامی خواص قارچ گانودرما در قهوه های گانودرما موجود میباشد. خواص قارچ گانودرما قدمت 4000 ساله دارد. بیشتر در کشورهای شرق آسیا مورد استفاده بوده است. این قارچ بنام قارچ جاودانگی ( باستناد 700 مقاله علمی ) شناخته شده است. قارچ گانودرما را پادشاه گیاهان و گیاه پادشاهان می نامند. در گذشته […]